Anbefalinger

Udredning

Kirurgi ved lokaliseret tumor

Ablativ behandling

Aktiv overvågning

Kirurgi ved lokalavanceret RCC

Lymfeknudedissektion og fjernmetastaser

Kirurgi ved metastatisk sygdom

Tromboseprofylakse ved operationer for RCC

Opfølgning efter kirurgisk behandling af RCC

Version 1.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

25. januar 2021

Administrativ godkendelse

14. juni 2021 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 31. januar 2023

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Renalcellecarcinomer – kirurgisk behandling

TIDLIGERE VERSIONER

Renalcellecarcinomer – kirurgisk behandling VERSION 1.0

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N