Anbefalinger

Onkologisk behandling af patienter med ikke-kurabelt adenokarcinom

Onkologisk behandling af patienter med ikke-kurabelt planocellulært karcinom

Version 2.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

27. januar 2023 (DEGC)

Administrativ godkendelse

27. januar 2023 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 27. januar 2025

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Onkologisk behandling af ikke-kurabel cancer i esophagus og ventrikel

TIDLIGERE VERSIONER

Onkologisk behandling af ikke-kurabel cancer i esophagus og ventrikel VERSION 1.0

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N