Anbefalinger

Diagnostik og prognostiske undersøgelser

Behandling

Intensiv behandling

Semi-intensiv behandling

Lav-intensiv behandling

Understøttende behandling

Særlige situationer

Akutte situationer i AML behandling

Behandling af recidiv eller refraktær sygdom

Opfølgning under og efter behandling

Version 3.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

1. januar 2024 (ALG)

Administrativ godkendelse

24. januar 2024 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 30. oktober 2025

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Behandling af patienter der lider af akut myeloid leukæmi (AML)

TIDLIGERE VERSIONER

Behandling af patienter der lider af akut myeloid leukæmi (AML) VERSION 1.0

Behandling af patienter der lider af akut myeloid leukæmi (AML) VERSION 2.0

 

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N