Anbefalinger

Diagnostik

Klassifikation

Prognosticering

Vurdering af behandlingsrespons

Overvejelser vedrørende terapeutisk intervention og opfølgning

Understøttende behandling

Behandling af symptomatisk lav-risiko MDS

Behandling af høj-risiko MDS

Version 2.1

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

2. juni 2023 (ALG)

Administrativ godkendelse

2. febuar 2024 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. maj 2025

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Myelodysplastisk syndrom – diagnostik og behandling

TIDLIGERE VERSIONER

Myelodysplastisk syndrom – diagnostik og behandling VERSION 1.0

Myelodysplastisk syndrom – diagnostik og behandling VERSION 2.0

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N