Anbefalinger

Lokalbehandling af øvre uroteltumorer

Nefroureterektomi ved øvre uroteltumorer

Onkologisk behandling af øvre uroteltumorer

Version 2.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

12. maj 2023 (DaBlaCa)

Administrativ godkendelse

23. august 2023 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 3. maj 2024

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Behandling af uroteliale tumorer i øvre urinveje - Lokalbehandling, nefroureterektomi , onkologi og opfølgning

TIDLIGERE VERSIONER

Behandling af uroteliale tumorer i øvre urinveje - Lokalbehandling, nefroureterektomi , onkologi og opfølgning VERSION 1.0

Behandling af uroteliale tumorer i øvre urinveje - Lokalbehandling, nefroureterektomi , onkologi og opfølgning VERSION 1.1

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N