Anbefalinger

Anmeldelsespligt

Tumorbeskrivelse

Diagnostik

Hereditær non-polypøs colon cancer (HNPCC)

Billeddiagnostik

Version 2.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

12. maj 2023 (DaBlaCa)

Administrativ godkendelse

21. august 2023 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 3. maj 2024

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Udredning af uroteliale tumorer i øvre urinveje - Patologi, histologi og diagnostik

TIDLIGERE VERSIONER

Udredning af uroteliale tumorer i øvre urinveje - Patologi, histologi og diagnostik VERSION 1.1

Udredning af uroteliale tumorer i øvre urinveje - Patologi, histologi og diagnostik VERSION 1.0

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N