Anbefalinger

Active surveillance

Watchful waiting

Version 3.0


GODKENDT

Faglig godkendelse
1. November 2023 (DaProCa)

Administrativ godkendelse
13. februar 2024 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION
Planlagt: 1. september 2024

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Active surveillance og Watchful waiting

TIDLIGERE VERSIONER

Active surveillance og Watchful waiting VERSION 1.0

Active surveillance og Watchful waiting VERSION 1.1

Active surveillance og Watchful waiting VERSION 2.0

Active surveillance og Watchful waiting VERSION 2.1

Active surveillance og Watchful waiting VERSION 2.2

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N