Anbefalinger

Manuel lymfedrænage (MLD)

Kompressionsbandagering (MLB) og kompressions‐beklædning

Pumpebehandling (IPC (Intermittent pneumatic compression))

Anlæggelse af subkutan nål

Farmakologisk behandling

Version 1.0


GODKENDT

Faglig godkendelse

27. december 2019 (DAPROCA)

Administrativ godkendelse

3. februar 2020 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. januar 2021

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Palliation ved fremskreden prostatakræft ‐ Lymfødem

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N