Anbefalinger

Grovnålsbiopsier – makroskopisk håndtering

Grovnålsbiopsier – mikroskopisk beskrivelse og kodning

Prostatektomipræparat – makroskopisk håndtering

Prostatektomipræparat – mikroskopisk beskrivelse og kodning

Version 2.1

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

23. oktober 2023 (DAPROCA)

Administrativ godkendelse

7. december 2023 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 30. september 2024

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Patoanatomisk diagnostik af prostatacancer

TIDLIGERE VERSIONER

Patoanatomisk diagnostik af prostatacancer VERSION 1.0

Patoanatomisk diagnostik af prostatacancer VERSION 1.1

Patoanatomisk diagnostik af prostatacancer VERSION 2.0

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N