Anbefalinger

Kirurgisk og endoskopisk palliation af karcinom i ventrikel

Version 1.1

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

24. marts 2020 (DMCG)

Administrativ godkendelse

19. marts 2021 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 30. juni 2022

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Behandling af inkurabel sygdom i ventrikel

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N