Anbefalinger

Kirurgisk og endoskopisk palliation af ventrikelcancer

Version 2.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

2. december 2022 (DEGC)

Administrativ godkendelse

21. december (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. december 2025

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Kirurgisk og endoskopisk palliation af ventrikelcancer

TIDLIGERE VERSIONER

Kirurgisk og endoskopisk palliation af ventrikelcancer VERSION 1.0

Kirurgisk og endoskopisk palliation af ventrikelcancer VERSION 1.1

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N