Anbefalinger

Patologi

Endoskopi og biopsi

PET/CT

Computer tomografi skanning (CT)

MR-skanning

EUS/EUS-FNA

Laparoskopi

Version 2.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

31. januar 2023 (DEGC)

Administrativ godkendelse

27. februar 2023 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 31. januar 2026

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Esophagus og ventrikel cancer - Patologi, diagnostiske metoder og stadieinddeling

TIDLIGERE VERSIONER

Esophagus og ventrikel cancer - Patologi, diagnostiske metoder og stadieinddeling VERSION 1.0

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N