Anbefalinger

Patologi

Endoskopi og biopsi

PET/CT

Computer tomografi skanning (CT)

MR-skanning

EUS/EUS-FNA

Laparoskopi, laparoskopisk ultralydsskanning (LUS) og intraoperativ ultralydsskanning (IUS)

Version 1.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

11. juni 2020 (DMCG)

Administrativ godkendelse

4. november 2020 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. marts 2023

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Esophagus og ventrikel cancer - Patologi, diagnostiske metoder og stadieinddeling

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N