Anbefalinger

Indikation

Behandling

Understøttende behandling

Screening før behandling

Kontraindikationer

Version 1.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

June 3rd 2020 (DAHANCA)

Administrativ godkendelse

October 13th 2020 (Center for Clinical Practice Guidelines | Cancer)

REVISION

Planned: June 3rd 2023

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Treatment with cisplatin concomitantly with radiotherapy for head and neck squamous cell carcinoma

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N