Anbefalinger

Baggrund og udredning

Kliniske screeningsprogrammer

Behandling af kræft hos patienter med Lynch syndrom (LS)

Indberetning

Flowchart for udredning af disposition til KRC, herunder Lynch syndrom

Cancerrisiko, opfølgning og behandling

Version 2.0


GODKENDT

Faglig godkendelse

3. juni 2022 (DMCG)

Administrativ godkendelse

7. juni 2022 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. juni 2024

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Arvelig disposition for kolorektalcancer, Lynch syndrom, FCC og let øget risiko – Udredning, behandling og screeningsprogrammer

TIDLIGERE VERSIONER

Arvelig disposition for kolorektalcancer, Lynch syndrom, FCC og let øget risiko – Udredning, behandling og screeningsprogrammer VERSION 1.0

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N