Anbefalinger

Fokus på senfølger i opfølgningsprogrammerne

Psykosociale senfølger

Senfølger i mave-tarm-kanalen efter koloncancer

Senfølger i mave-tarm-kanalen efter rektumcancer

Stomier

Senfølger i urinvejene

Seksuelle senfølger

Smerter og kemoinduceret neuropati (CIPN)

Kræftrelateret træthed

Version 1.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

January 23rd 2022 (DCCG)

Administrativ godkendelse

February 1st 2022 (Center for Clinical Practice Guidelines | Cancer)

REVISION

Planned: February 1st 2024

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Management of treatment-related sequelae following colorectal cancer

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N