Anbefalinger

Screening og diagnostik

Behandling af PMF og SMF

Graviditet

Flow chart for behandling

Version 1.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

21. februar 2024 (DSKMS)

Administrativ godkendelse

12. marts 2024 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 21. februar 2026

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Myelofibrose – Udredning og behandling

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N