Anbefalinger

Screening og diagnostik

Behandling af CML i kronisk, accelereret og blastfase

Rehabilitering

Version 1.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

1. december 2020 (DSKMS)

Administrativ godkendelse

15. december 2020 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. december 2022

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Kronisk myeloid leukæmi, BCR-ABL1-positiv (CML) – indeholdende sygdomsområde og procedure/behandlingsmodalitet

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N