Anbefalinger

Risikofaktorer

Patologisk anatomi

Diagnose

Billeddiagnostik

Staging

Screening for CC ved PSC

Kirurgi

Biliær dekompression og stents

Pallierende aflastning af galdevejene

Adjuverende onkologisk behandling

Behandling af ikke-resektabel galdevejscancer

Stereotaktisk strålebehandling (SBRT)

Anden lokalbehandling

Behandling af recidiv af intenderet radikalt lokalbehandlet CC

Version 2.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

1. marts 2023 (DLGCG)

Administrativ godkendelse

24. april 2023 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. juni 2024

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Udredning og behandling af Cholangiocarcinom

TIDLIGERE VERSIONER

Udredning og behandling af Cholangiocarcinom VERSION 1.0

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N