Anbefalinger

Patologi, Immunfænotype, Cytogenetik

Prognostik, stadieinddeling og risikovurdering

Primær behandling

Relaps behandling og refraktær sygdom

Responsevaluering og kontrol

Version 1.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

24. august 2020 (DLG)

Administrativ godkendelse

3. februar 2021 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 31. december 2022

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Aggressive B-Celle Lymfomer

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N