Anbefalinger

Diagnostik

Prognose

Patientværdier og præferencer (alle underafsnit)

Behandling

MALT/eMZL lymfomer

Responsevaluering, kontrol

Version 1.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

11. februar 2022 (DLG)

Administrativ godkendelse

28. februar 2022 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. marts 2024

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Behandling af marginalzone (MZL)

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N