Anbefalinger

Patologi

Udredning

Behandling: Reduktion af den immunsupprimerende behandling (RIS)

Behandling: CD20+ PTLD

Behandling: Hodgkin-PTLD

Behandling: Burkitt-PTLD

Behandling: NK/T-PTLD

Behandling: Øvrige lymfoproliferationer – plasmacelle PTLD, MALT PTLD

Behandling: Primær CNS affektion

Behandling: Relaps/primær refraktær sygdom

Responsevaluering

Monitorering efter afsluttet behandling

Version 1.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

01. januar 2019 (DLG)

Administrativ godkendelse

9. september 2019 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 01. januar 2022

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Diagnostik og behandling af Post-transplant Lymphoproliferative Disorder (PTLD)

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N