Anbefalinger

Screening og diagnostik

Behandling

Evaluering og Rehabilitering

Version 1.1

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

15. december 2023 (DMSG)

Administrativ godkendelse

3. januar 2024 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 31. december 2026

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Paraprotein associeret polyneuropati

TIDLIGERE VERSIONER

Paraprotein associeret polyneuropati VERSION 1.0

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N