Kliniske retningslinjer i fælles DMCG-skabelon er under udvikling, og vil ved først givne lejlighed blive tilgængelige under menuen Non-melanom hudkræft.

DMCG'en er under etablering, og har derfor ikke egen hjemmeside p.t.

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N