Anbefalinger

Anbefalinger (Quick guide)

Version 1.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

15. maj 2023 (DaRenCa)

Administrativ godkendelse

10. august 2023 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 31. januar 2024

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Enhanced Recover After Surgery ved kirurgisk behandling af renalcellecarcinom

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N