Dette webinar har bl.a. til hensigt at beskrive de mange veje der er til at sikre et systematisk fremsøgt evidensgrundlag. Herudover gennemgår vi hvilken støtte Retningslinjesekretariatet kan yde til DMCG´erne med henblik på at øge kvaliteten af søgeprocessen og stimulere til øget sparring med Retningslinjesekretariatet undervejs i processen. Vi glæder os til at se Jer!

Indhold:

Del 1: Oplæg ved kvalitetskonsulenter (ca. 30 min)

- Pragmatik og systematik - strukturering og kvalificering af nye søgninger.

- Trinvise søgninger.

- Gode råd og overvejelser ved søgninger, herunder krav til dokumentation.

- Hvilken bistand og støtte yder sekretariatet?

Del 2: Spørgsmål (ca. 15 min)

- Spørgsmål og diskussion i plenum

Dato:
7. oktober 2021 kl. 15.15 – 16.00  

Sted:
Online – link følger efter tilmelding

Undervisere:
Kvalitetskonsulenter Julie Bolvig Hansen og Sasja Jul Håkonsen

Tilmelding:
Send mail til sashaa@rkkp.dk med følgende oplysninger:

  • Navn
  • DMCG tilknytning

Deadline for tilmelding er den 7. oktober 2021 kl. 12.00

Kontakt:
Spørgsmål til webinaret bedes rettet til kvalitetskonsulent Sasja Jul Håkonsen sashaa@rkkp.dk

Se invitation i printervenlig udgave.

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N