Anbefalinger

T4b tumorer og patienter med metastaser

Palliativ strålebehandling

Systemisk onkologisk behandling

Småcellet blærecancer

Opfølgning efter systemisk onkologisk behandling

Version 1.3

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

28. oktober 2022 (DaBlaCa)

Administrativ godkendelse

13. april 2023 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 27. oktober 2023

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Behandling og opfølgning af T4b og metastatisk blærekræft

TIDLIGERE VERSIONER

Behandling og opfølgning af T4b og metastatisk blærekræft VERSION 1.0

Behandling og opfølgning af T4b og metastatisk blærekræft VERSION 1.1

Behandling og opfølgning af T4b og metastatisk blærekræft VERSION 1.2

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N