Anbefalinger

Anmeldelsespligt

Tumorbeskrivelse

Stadieinddeling ved invasiv sygdom

Cystourethroskopi med biopsi

Behandlingsstrategi

Opfølgning

Version 1.1

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

12. maj 2023 (DaBlaCa)

Administrativ godkendelse

17. august 2023 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 3. maj 2024

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Urethrale tumorer – Patologi, diagnostik, udredning, behandling og opfølgning

TIDLIGERE VERSIONER

Urethrale tumorer – Patologi, diagnostik, udredning, behandling og opfølgning VERSION 1.0

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N