Anbefalinger

Screening og diagnostik

Behandling af PV

Rehabilitering

Version 1.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

20. marts 2023 (DSKMS)

Administrativ godkendelse

28. marts 2023 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 20. marts 2025

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Polycytæmia vera – Indeholdende sygdomsområde og procedure/behandlingsmodalitet

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N