Anbefalinger

Screening

Diagnostik

Leverresektion

Levertransplantation

Ablation

Strålebehandling

Non-kurativ behandling

Systemisk behandling

HCC hos børn og unge

Version 2.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

1. marts 2023 (DLGCG)

Administrativ godkendelse

26. april 2023 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. juni 2024

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Hepatocellulært Carcinom – Udredning og behandling af primær levercancer

TIDLIGERE VERSIONER

Hepatocellulært Carcinom – Udredning og behandling af primær levercancer VERSION 1.0

Hepatocellulært Carcinom – Udredning og behandling af primær levercancer VERSION 1.1

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N