Anbefalinger

Undersøgelser ved mistanke om M-komponentsygdom/myelomatose (”screeningsprøver”, ”første-gangsprøver”)

Undersøgelser ved bestyrket mistanke om myelomatose eller patienter med kendt sygdom (”monitorering”, ”behandlingsprøver”)

Typning af M-komponent og diagnostik

Kvantificering af M-komponent og vurdering af respons

Frie lette kæder i serum

Urin M-komponent

Interferens fra behandling med monoklonale antistoffer ved måling af M-komponent i serum

Version 1.1

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

23. december 2022 (DMSG)

Administrativ godkendelse

10. januar 2023 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 31. december 2025

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

M-komponent analyser ved myelomatose

TIDLIGERE VERSIONER

M-komponent analyser ved myelomatose VERSION 1.0

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N