Anbefalinger

Manuel lymfedrænage (MLD)

Kompressionsbandagering (MLB) og kompressions-beklædning

Pumpebehandling (IPC)

Anlæggelse af subkutan nål

Farmakologisk behandling

Version 1.2

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

10. marts 2014 (DMCG-PAL)

Administrativ godkendelse

29. marts 2023 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. august 2025

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Behandling af sekundært lymfødem hos voksne patienter med kræft med fokus på den palliative fase

TIDLIGERE VERSIONER

Behandling af sekundært lymfødem hos voksne patienter med kræft med fokus på den palliative fase VERSION 1.0

Behandling af sekundært lymfødem hos voksne patienter med kræft med fokus på den palliative fase VERSION 1.0 

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N