Anbefalinger

Konventionelle laksantia

Opioid antagonister

Version 1.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

27. februar 2017 (DMCG-PAL)

Administrativ godkendelse

22. oktober 2020 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 27. februar 2022

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Farmakologisk behandling af obstipation – hos voksne kræftpatienter i palliativ fase

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N