Anbefalinger

Symptomatisk farmakologisk behandling

Specifik dosering

Version 1.2

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

15. juli 2013 (DMCG-PAL)

Administrativ godkendelse

29. marts 2023 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. august 2024

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Farmakologisk behandling af patienter med delirium

TIDLIGERE VERSIONER

Farmakologisk behandling af patienter med delirium VERSION 1.0

Farmakologisk behandling af patienter med delirium VERSION 1.1

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N