Anbefalinger

Familierådgivning

Afklaring og indledende samtale

Version 1.2

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

6. marts 2015 (DMCG-PAL)

Administrativ godkendelse

29. marts 2023 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. august 2025

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Interventioner til støtte til teenagere i alderen 13-17 år med en kræftsyg forælder i palliativt forløb

TIDLIGERE VERSIONER

Interventioner til støtte til teenagere i alderen 13-17 år med en kræftsyg forælder i palliativt forløb VERSION 1.0

Interventioner til støtte til teenagere i alderen 13-17 år med en kræftsyg forælder i palliativt forløb VERSION 1.1

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N