Anbefalinger

Anbefalinger (Quick guide)

Version 1.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

1. septemeber 2023 (DMCG-PAL)

Administrativ godkendelse

19. oktober 2023 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. september 2028

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Klinisk relevante EORTC-scorer for behandling af patienter med kræft i specialiseret palliativ indsats

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N