Anbefalinger

Anbefalinger (Quick guide)

Version 1.3

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

15. juli 2013 (DMCG)

Administrativ godkendelse

29. marts 2023 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. august 2024

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Nonfarmakologisk forebyggelse af delirium hos patienter ≥65 år

TIDLIGERE VERSIONER

Nonfarmakologisk forebyggelse af delirium hos patienter ≥65 år VERSION 1.0

Nonfarmakologisk forebyggelse af delirium hos patienter ≥65 år VERSION 1.1

Nonfarmakologisk forebyggelse af delirium hos patienter ≥65 år VERSION 1.2 

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N