Anbefalinger

Valg af opioid

Administration af opioider

Skift mellem og kombination af opioider

Leversvigt og nyresvigt

Version 1.1

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

1. november 2015 (DMCG-PAL)

Administrativ godkendelse

2. juni 2022 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. august 2023

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Smertebehandling med stærke opioider - til voksne cancerpatienter i palliativt forløb

TIDLIGERE VERSIONER

Smertebehandling med stærke opioider - til voksne cancerpatienter i palliativt forløb VERSION 1.0

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N